Under 2022 kommer UHF att arrangera följande tävlingar:

  • 2022-08-07 Gunsmoke  

 

Resultat från föregående års tävlingar som UHF arrangerat

2021 

 

2020 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013