• kulor.jpg
  • metall.jpg
  • revolver.jpg
  • sm_revolver.JPG
  • ösm_finalskjutning.JPG
  • ösm_precision_final.JPG

 

Uppsala Handeldvapenförening bildades 1975. Föreningens grundverksamhet har alltid varit fältskytte och banskytte, men vi är en förening som bedriver skytte inom ett flertal skyttegrenar. Det som varit, och är, utmärkande för vår förening är bredden.

Genom åren har vi till exempel varit aktiva inom grenar som svartkrut, magnumfältskytte, PPC, dynamiskt skytte och metallsilhuettskytte. Vi är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet och Sveriges Metallsilhuettförbund.

Vår hemmabana är Ekebyboda skyttecentrum norr om Uppsala. Där har vi genom åren arrangerat flera större skyttetävlingar. Där genomfördes 1999 pistolskyttegrenarna i World Police and Fire Games med Uppsala Handelsvapenförening som huvudarrangör.